KALIBRACJA

Skanowane rysunki są często rozciągnięte, pomarszczone lub zdeformowane w inny sposób, co uniemożliwia ich sprawne wykorzystanie. Przyczyną mogą być niedoskonałości oryginałów lub zniekształcenia powstałe w procesie skanowania. Proces kalibracji jest jednym z etapów przygotowania i przekształcenia zwykłego skanowanego obrazu na pełnowartościowy rysunek techniczny.

DOSTĘPNE RODZAJE KALIBRACJI

Wielopunktowa Kalibracja, realizowana przez moduł TSL Calibrator, umożliwia realizację bardzo złożonych transformacji korekcyjnych rysunku za pomocą jednego z pięciu dostępnych modeli, w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika zbiory wektorów korekcyjnych (kalibracyjnych).

JAK WYKONUJE SIĘ KALIBRACJĘ

Kalibracja polega na wskazaniu pożądanego (nominalnego) położenia dowolnej liczby punktów i jest tak efektywna i prosta w użyciu, że polecamy ją nie tylko użytkownikom map, ale także do przygotowania zeskanowanych rysunków inżynieryjnych.