SYSTEM WSPIERAJĄCY PROCESY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI (FM) DO OBSŁUGI MODELI BUDYNKÓW, RYSUNKÓW I DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

Wizja która nam przyświecała przy tworzeniu systemu HDC, to umożliwienie łatwego dostępu do różnorodnych danych pochodzących z projektów BIM, CAD, skanowanych rysunków ale także zewnętrznych systemów GIS czy FM.

HDC nie tylko realizuje tą wizję, ale też udostępnia znaczenie więcej możliwości związanych choćby z wersjonowaną bazą danych (dostęp do historii dowolnego obiektu) czy szczegółowym zarządzaniem prawami dostępu i możliwością graficznego zarządzania obiektami. HDC to znacznier więcej niż tylko archiwizacja dokumentacji budowlanej.

HDC (HyperDoc Concept) jak i jego protoplasta HyperDoc wykorzystywany jest przez ponad 160 firm gdzie wspomaga zarządzanie ponad 100 milionami m2 powierzchni budynków. Główne obszary zastosowań dotyczą zarządzania powierzchniami, mieszkaniami, wyposażeniem, miejscami parkingowymi czy inwentaryzacją terenów zielonych.

Wszystko to dostępne jest z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej!

ZARZĄDZAJ DANYMI Z KAŻDEGO ŹRÓDŁA, DRUKUJ I PUBLIKUJ

HDC zostało stworzone w okół zasady jednorodnego zarządzania treścią niezależnie od jej pochodzenia. W praktyce oznacza to uproszczone procedury i łatwa pracę z jednym systemem, nawet jeżeli dane faktycznie pochodzą z różnych modeli i innych systemów. Modele BIM dają oczywiście ogromne możliwości, ale zazwyczaj dotyczą najmniejszej ilości zarządzanych budynków. HDC w znacznym stopniu pozwala na zniwelowanie różnic i równie aktywne korzystanie z modeli CAD czy nawet rysunków skanowanych.

ZARZĄDZAJ OBIEKTAMI BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU

Wszystkie rysunki w HDC mogą zawierać warstwę obiektową. Dla danych pochodzących z modeli BIM wszystko zostanie utworzone automatycznie. Dla rysunków skanowanych, taką warstwę należy wprowadzić w ramach wprowadzania danych. Od tego momentu możemy jednak w prosty sposób zarządzać na przykład danymi pomieszczeń czy wyposażenia a wprowadzane zmiany zostaną natychmiast odzwierciedlone na kolorowych prezentacjach.

FILTRY PREZENTACYJNE

Wszystkie dane przechowywane w systemie HDC mogą być w łatwy sposób wykorzystane do graficznej prezentacji na rysunku. Prezentacja zawiera informacje o ilości wystąpień danej wartości jak również o powiązanej powierzchni. Dane prezentacje mogą być przedefiniowane lub generowane w pełni automatycznie. Przykłady użycia są praktycznie nieograniczone i obejmują wszystko od prezentowania rodzaju powierzchni, stanu lokalu, najemcy a nawet informacji o tym, które krzewy na zewnątrz budynku muszą zostać przycięte na wiosnę.

POMIARY I ADNOTACJE (REDLINE)

HDC udostępnia szereg narzędzi pozwalających na łatwe wykonywanie pomiarów na rysunkach jak również wykonanie adnotacji. Adnotacje mogą być wykonywane bez zmiany treści właściwego rysunku, jak również mogą być łatwo współdzielone z innymi użytkownikami.

HISTORIA I AUDYT ZMIAN

HDC oferuje unikalną możliwość zarządzania historycznymi wersjami danych jak również dostęp do wszystkich zmian wykonanych przez dowolnego użytkownika. System wersjonowania danych HDC pozwala między innymi na:

  • Wydzielenie Głównego Archiwum w formie tylko do odczytu, dostępnego dla wszystkich użytkowników
  • Wybór trybu pracy systemu pomiędzy standardowym i restrykcyjnym (wszystkie zmiany są logowane, nie ma możliwości nadpisania danych)
  • Pracę ze szkicami, gdzie zmiany wykonywane są w wydzielonej wersji i nie wpływają na dane dostępne w Głównym Archiwum
  • Możliwość łatwego skasowania lub opublikowania szkicu
  • Przeprowadzanie prac inwentaryzacyjnych niezależnie od Głównego Archiwum w wizualizacja zmian.

ELASTYCZNOŚĆ

Praktycznie każda firma czy organizacja ma swoje specyficzne rozwiązania, standardy i wymagania. Niezwykle elastyczny system konfiguracyjny HDC pozwala na dostosowanie tego systemu niemalże każdego wymagania. Modyfikacji i konfiguracji podlegają takie elementy jak klasy obiektów, ich pola metadanych, powiązania między obiektami a także sposoby prezentacji danych. Co więcej, re konfigurację systemu można przeprowadzać już po jego wdrożeniu bez ryzyka utraty danych.

Te cechy powodują, iż HDC jest przygotowane na przyszłe zmiany i rozwój wraz z Twoją organizacją.

WYMIANA DANYCH

System wymiany danych w HDC to jedna z kluczowych cech tego systemu. Został on zbudowany w okół koncepcji Zewnętrznych Domen Informacji. Taką domena może być dowolne źródło danych od prostego formatu danych XML, po rozbudowane standardy IFC. Takimi domenami mogą tez być wszystkie zewnętrzne systemy które chcą wymieniać dane z HDC, również w trybie online.

Na parametry każdej zewnętrznej domeny składa się kilka istotnych elementów:

  • Możliwości tłumaczenia schematów danych (obiekty, pola) pomiędzy zewnętrzna domeną a HDC
  • Odwzorowanie warstw w rysunkach wektorowych
  • Zarządzanie identyfikacja obiektów pomiędzy domenami
  • Rozszerzenia pozwalające na połączenia on-line do innych systemów

Te kluczowe elementy powalają HDC na pełnienie roli centralnego repozytorium danych w którym informacje pochodzące z różnych źródeł są normalizowane i prezentowane w spójny sposób.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Większość systemów zarządzając tylko rysunkami lub modelami BIM pozwala na zgrubne ustalenie zasad bezpieczeństwa i dostępu do danych. W HDC przechowujemy znacznie więcej danych i pozwalamy na bardzo precyzyjne kontrolowanie dostępu do nich. Dla administratorów udostępniamy wiele możliwości kontrolowania dostępu do konkretnych obiektów, obiektów oz danej klasie ale także do konkretnych pól danego obiektu.

INTEGRACJE Z GIS

Jednym z głównych założeń HDC jest dostarczenie dowolnych danych w prosty sposób na każde biurko w firmie. Dotyczy to również danych pochodzących z branżowych systemów GIS. Poza wymiana danych istnieje również możliwość korzystania z podkładów map w formatach TMS, OSM i WMTS.

0+
KLIENTÓW (HDC i HyperDoc)
0+ M m2
ZARZĄDZANEJ POWIERZCHNI BUDYNKÓW
0+
KLIENTÓW W HOSTINGU

WYBRANI KLIENCI