SuperEdit – hybrydowy edytor map skanowanych, rysunków rastrowych i wektorowych

SuperEdit jest samodzielnym edytorem rastrowo-wektorowym, obsługującym format TCD (Tessel Composite Document).

Posiada on takie same możliwości edycji rastra jak CADRaster i może być używany przez klientów, którzy nie stosują AutoCADa. Dodatkowo SuperEdit udostępnia narzędzia do tworzenia rysunków wektorowych..

SuperEdit jest aktualnie dostępny w polskiej, angielskiej, czeskiej, niemieckiej i fińskiej wersji językowej.

DOWOLNY ROZMIAR RYSUNKU

Pracuj szybko z dowolnym rozmiarem rysunku
SuperEdit może z łatwością obsługiwać dowolny rozmiar skanowanych rysunków od A4 do A0+

KALIBRACJA

Zniekształcenia rysunku mogą zostać łatwo naprawione
Wielopunktowa kalibracja dostępna w programie SuperEdit PRO z łatwością poradzi sobie z najgorszymi zniekształceniami.

POMIARY

Sprawdź odległości i powierzchnie
Skanowane rysunki mogą zostać odpowiednio sparametryzowane (nadana skala, rozdzielczość i punkt wstawienia)

WYDRUKI

Szerokie możliwości wydruków
SuperEdit może z łatwością drukować rysunki złożone (wektor + raster) z zachowaniem odpowiedniej skali.

Jednoczesne wyświetlanie wielu rysunków

Tecchnologia Dokumentów Złożonych zaprojektowana przez Tessel jest bardzo wygodnym i użytecznym sposobem jednoczesnej prezentacji wielu rastrowych i wektorowych dokumentów w postaci jednego dokumentu.

SuperEdit w pełni obsługuje format TCD (Tessel Composite Document), dodatkowo dostarczając innych unikalnych i profesjonalnych narzędzi do prezentacji i edycji rysunków rastrowych i wektorowych.

 • lupa rastrowa, która pozwala na szybkie, automatyczne zbliżenie interesującej użytkownika powierzchni,
 • zatrzask rastrowy, który rozpoznaje środek linii, narożnik, przecięcie, koniec linii, krawędź obszaru rastrowego oraz środek okręgu,
 • zatrzask wektorowy, który rozpoznaje przecięcia, punkt wstawienia, środek, pośredni punkt, końcowy oraz najbliższy punkt elementów wektorowych,
 • wyświetlanie współrzędnych geograficznych w popularnych układach kartograficznych,
 • import oraz export elementów wektorowych z/do formatu DXF,
 • wstawianie elementów wektorowych do rysunku rastrowego,
 • oraz wiele innych cech takich jak siatka, zatrzask do siatki, zatrzask ortogonalny

Zdeformowane skanowane mapy lub rysunki?

Przeczytaj o naszych narzędziach do kalibracji rastrów!

PODSTAWOWE CECHY PROGRAMU

 • polecenia edycji rastra takie jak przesuń, wytnij, wyczyść wielokąt i prostokąt, wyrównaj, obróć, skaluj raster,
 • wielokrotne operacje cofnij/ponów podczas edycji rastra,
 • wielopunktowa kalibracja z graficzną i numeryczną prezentacją parametrów,
 • wytnij/kopiuj/wklej obraz rastrowy,
 • narzędzia do wizualizacji i edycji przeźroczystości rastra,
 • rastrowa funkcja rozdzielania, czyli konwersji bardzo dużych rysunków rastrowych do możliwości zarządzania dokumentami złożonymi.
 • możliwość pracy z różnymi formatami plików, takimi jak: TIFF, GIF, PCX, BMP, CALS, CIT i innymi.

CECHY DOSTĘPNE TYLKO W WERSJI PRO

 • edycja rysunków kolorowych,
 • wielopunktowa kalibracja z graficzną i numeryczną wizualizacją parametrów,
 • mozliwość stosowania funkcji zatrzask w czasie trwania innych poleceń,
 • polecenia wytnij/kopiuj/wklej dotyczące rysunku rastrowego,
 • wstaw wektory do rastra, co umożliwia rasteryzację rysunku wektorowego,
 • półautomatyczne śledzenie linii rastrowych z automatycznym rozpoznawaniem jej szerokości,
 • podział rysunku rastrowego na mniejsze,
 • definicja kolorów lub obszarów rastra traktowanych jako przeźroczystych,
 • wyświetlanie współrzędnych geograficznych.

RYSUNKI WEKTOROWE

Obsługa rysunków wektorowych w SuperEdicie obejmuje następujące cechy:

 • wielokrotne Dokumenty Wektorowe (TVD) dostępne w dokumentach TCD,
 • szeroki zakres elementów wektorowych obejmujący: punkt, odcinek, prostokąt, okrąg, luk kołowy, elipsa, wielokąt, łamana, wielokątny i okrągły spot, adnotacje teksty jedno- i wieloliniowe, ikony z rysunkami rastrowymi, możliwość grupowania elementów wektorowych w bloki i kompleksy,
 • polecenia edycji takie jak: przesuń, obróć, skaluj elementy wektorowe,
 • wytnij/kopiuj/wklej elementy wektorowe,
 • import i export w formacie DXF.